Reklama radiowa bez wątpienia należy do jednych z najstarszych form marketingu na całym świecie. Pierwsze próby realizacji radiowych spotów reklamowych sięgają już bowiem lat 20 ubiegłego stulecia. Ten typ promocji poszczególnych towarów, usług oraz innych form działalności przetrwał do dnia dzisiejszego i co bardzo ważne – stale się rozwija. Dowodem na to są chociażby coraz bardziej nowoczesne i efektywne formy reklamy radiowej (np. radiowe jingle za darmo lub melodie typowe dla danego produktu).

Mimo iż światowy rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że obecnie najpopularniejszymi nośnikami reklamy są telewizja i internet, marketing radiowy wcale nie pozostaje w tyle. Jego skuteczność tkwi przede wszystkim w ogromnym zasięgu. Radiowe spoty reklamowe mogą być bowiem odtwarzane zarówno w stacjach lokalnych, ogólnokrajowych, jak i międzynarodowych. Specjaliści od reklamy w radiu każdego dnia starają się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, dzięki czemu możliwa jest skuteczna promocja danej działalności. Doskonałym tego przykładem jest chociażby tak popularne w ostatnich latach radio internetowe, którego zasięg bywa wręcz nieograniczony.

Profesjonalna reklama radiowa wiąże się oczywiście z określonymi kosztami, choć nie tak wysokimi jak ma to miejsce w przypadku jej telewizyjnego odpowiednika. Warto jednak zauważyć, że nierzadko dość wygórowana cena reklamy radiowej w zestawieniu z jej efektywnością w wielu przypadkach wydaje się być bardzo udaną inwestycją. Takimi doskonałymi formami marketingu radiowego mogą być chociażby krótkie wywiady sponsorowane, audycje konkursowe, jak również zapowiedzi i telekomunikaty.

W każdej reklamie radiowej najważniejszą rolę odgrywają głos i dźwięk. To one kształtują daną kampanię reklamową, odpowiednio oddziałując na słuchaczy. W zdecydowanej większości przypadków radiowe spoty reklamowe tworzone są więc z wykorzystaniem nagrań lektorskich (pochodzących z banków głosów) oraz tzw. muzyki użytkowej, stanowiącej o dźwięku w reklamach. Niejednokrotnie zdarza się, że jest ona pisana na specjalne zamówienie.